محل لوگو

پروژه تحقیقاتی طراحی معماری خانه سالمندان در خوزستان


پروژه تحقیقاتی طراحی معماری خانه سالمندان در خوزستان

نـوع فایـل: Word

تعداد صفحات : 190

 

پروژه تحقیقاتی پایانی و کامل دوره کارشناسی

با موضوع خانه سالمندان خوزستان

به همراه نقشه dwg قابل ویرایش

تعداد 9شیت

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:مطالعات جغرافیایی، اقلیمی

1-1 مطالعات جغرافیایی

1-2 موقعیت طبیعی

1-3 مطالعات اقلیمی

1-4 نتیجه گیری و رهنمودهای اقلیمی موثر در طراحی

 

فصل دوم:مطالعات تاریخی،اجتماعی ، فرهنگی

2-1 مطالعات تاریخی

2-2 موقعیت اجتماعی

2-3 مطالعات اقتصادی و جمعیتی

2-4 مکانهای دیدنی و تاریخی

 

فصل سوم:مطالعات کالبدی و تحلیل سایت

3-1 مطالعات کالبدی

3-2 ویژگی معماری بومی منطقه

3-3 شناخت عنصر شاخص شهری

3-4 مناطق چند گانه شهر

3-5 بررسی سایت پیشنهادی

 

فصل چهارم:تاریچه موضوع طرح

4-1 پیدایش خانه سالمندان در جهان

4- 2 خانه های سالمندان در ایران

4- 3 ساختار جمعیتی کشورهای جهان

4-4 متوسط عمر در جهان

4-5 جمعیت سالمندان در جهان

4-6 جمعیت سالمندان در ایران

4-7 وضعیت اشتغال سالمندان

4- 8 لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران

 

فصل پنجم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی

5- 1بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان

5-2 بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران

5-3 ارزیابی مطالعات موردی

5-4 چگونگی طراحی معماری فضاها

5-5 چگونگی طراحی محوطه و فضاهای بیرون

5-6 شرایط سالمندان ساکن

5-7 شرایط جسمانی و روانی سالمندان ساکن در خانه سالمندان

5-8 جمع بندی مطالعات موردی خانه سالمندان

 

فصل ششم:برنامه فیزیکی طرح و گزینش استانداردها

6-1 ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع نیاز های آنان

6-2نیازهای جسمی سالمندان

6-3 ویژگی های روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان

6- 4 رهنمودهای طراحی مهماری خانه های سالمندان

6 -4-1- مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان

6-4-2- جهت گیری مناسب

6-4-3- ورودی اصلی

6-4-4- هال ورودی

6-4-5- اتاق نشیمن

6-4-6- کتابخانه

6-4-7- اتاق های غداخوری

6-4-8- آشپزخانه

6-4-9- اتاق خواب

6-4-10- اتاق کارکنان

6-4-11- اتاق مدیریت

6-4-12-اتاق درمانی و توانبخشی

6-4-13- رختشویخانه مرکزی

6-4-14- انبار وسایل

6-4-15- سرویس های بهداشتی

6-4-16- ارتباطات ضروری فضا ها در خانه سالمندان

6-4-17- آسانسور

6-4-18- رمپ و سطوح شیب دار

6-4-19- پلکان

6-4-20- راهرو ها

6-4-21- بازشو ها

6-4-22- محوطه باغبانی

6-4-23- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان

6-4-24- مبلمان و اسباب و اثاثیه

6-4-25- کفپوش مناسب

6-4-26- نرده های کمکی

6-4-27- نشانه ها

6-5- رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه سالمندان

6-6- جمع بندی و ارائه سرانه پیشنهادی

 

فصل هفتم:سازه و تاسیسات

7-1معماری و سازه

7-1-2-انتخاب مصالح مورد نظر

7-2- درز انقطاع

 

فصل هشتم:مبانی نظری

8-1ایده طرح

8-2ویژگی های طرح

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیر فارسی

 

فهرست جدول ها

جدول (4-1) آسایشگاه سالمندان استان تهران در سال 1378

جدول(4-2) جمعیت سالمندان در کل کشور

جدول(4-3) جمعیت 60سال و بیشتر بر حسب وضع اشتغال درسال1375

جدول(4-4) آمار سالمندان بالاتر از 60 سال در سال 1375

جدول(6-1) گروهبندی سالمندان

 

فهرست تصاویر

شکل(6-1) نورپردازی مناسب پلکان

شکل(6-2) استفاده از فضای واسطه در جلو در ورودی ساختمان

شکل(6-3) نوزپردازی مصنوعی در اتاق

شکل(6-4) نورپردازی تابلوهای حاوی اطلاعات

شکل(6-5) نحوه قرار گیری چراغ مطالعه در اتاق

شکل(6-6) ایجاد خصوص شیار داردر نرده ه های کمکی

شکل(6-7) استفاده ار علائم گرافیکی قوی

شکل(6-8) استفاده از پرده جهت ایجاد واحد مستقل

شکل(6-9) در ورودی

شکل(6-10) پیش فضای ورودی قبل از اتاق خواب

شکل(6-11) .هال ورودی مجموعه با نورپردازی مناسب

شکل(6-12) محوطه باز جهت نشیمن

شکل(6-13) کتابخانه

شکل(6-14) غذاخوری بزرگ

شکل(6-15) غذاخوری کوچک

شکل(6-16) پوشش مناسب جهت غذاخوری

شکل(6-17) میزهای غداخوری با گوشه گرد

شکل(6-18) میزهای غذاخوری جهت استفاده از صندلی چرخدار

شکل(6-19) لبه دار نمودن سطح رویه میز

شکل(6-20) تقسیم بندی مناسب فضا برای میز غذاخوری

شکل(6-21) فضای مناسب غذاخوری برای 4تا 6 نفر

شکل(6-22) فضای مناسب جهت گردش صندلی چرخ دار

شکل(6-23) سطح رویی پیوسته برای کار در آشپزخانه

شکل(6-24) ارتفاع مناسب قفسه آشپزخانه

شکل(6-25) استفاده ار چراغ در کنار تخت خواب

شکل(6-26) ارتفاع مناسب تخت خواب

شکل(6-27) ابعاد مناسب اتاق خواب دو نفره

شکل(6-28) ارتفاع مناسب توالت فرنگی و ندره کمکی آن

شکل(6-29) ارتفاع مناسب کاسه دستشویی

شکل(6-30) فضای مناسب حمام برای استفاده سالمندان

شکل(6-31) ابعاد مناسب حمام بدون وان

شکل(6-32) محل مناسب قرارگیری در حمام

شکل(6-33) ابعاد مناسب و تجهیزات اتاقک آسانسور

شکل(6-34) استفاده از نرده های کمکی درپلکان

شکل(6-35) ابعاد مناسب پلکان

شکل(6-36) مقطع مناسب نرده های کمکی

شکل(6-37) پهنای مناسب راهرو هاو استفاده از نرده های کمکی

شکل(6-38) جاسازی رادیاتور شوفاژ و کپسول آتشنشانی

شکل(6-39) ابعاد مناسب پنجره و ارتفای کف پنجره از زمین

شکل(6-40) پخش نامناسب نور از پنجره

شکل(6-41) فضای باز مشترک

شکل(6-42) تراس های خصوصی

شکل(6-43) ارتفاع مناسب صندلی

شکل(6-44) صندلی های مخصوص سالمندان

 

فهرست نقشه ها

نقشه(1-1) استان خوزستان

نقشه(1-2)موقعیت آبادان

نقشه(3-1) موقعیت طرح در شهر

نقشه(3-2) موقعیت طرح در شهر

نقشه(3-3) شبکه های ارتباطی درون شهری

نقشه(3-4) کاربری های عمده شهری

نقشه(3-5) شبکه ارتباطی درون و برون شهری

نقشه(3-6) تحلیل کاربری های زمین در شهر

نقشه(3-7) پراکندگی کاربری های عمده شهری

نقشه(3-8) شبکه دسترسی

نقشه(3-9) حوزه های مختلف شهر

نقشه(3-10) نشانه های مهم شهر

نقشه(3-11) ابعاد سایت پیشنهادی

نقشه(3-12) همسایگی های سایت

نقشه(3-13) آلودکی های صوتی

نقشه(3-14) نورهای مطلوب و نا مطلوب

نقشه(3-15) بادهای مطلوب و نا مطلوب

نقشه(5-1)پلان موقعیت

نقشه(5-1) ارتباط فضا ها

نقشه(5-1) پلان طبقه همکف

نقشه(5-1) فضاهای بسته و باز

نقشه(5-1) فضا های عمومی

نقشه(5-1) دسترسی ها

نقشه(5-1) پلان موقعیت

نقشه(5-1) تقسیم بندی فضا ها

نقشه(5-1) پلان طبقه همکف

نقشه(5-1) فضاهای باز و بسته

نقشه(5-1) فضاهای عمومی

نقشه(5-1) دسترسی ها

 

فهرست نمودار

نمودار(1-1) روند تغییرات ماهانه دما در ایستگاه آبادان

...

 

 

مقدمه

( الله الذی خلقکم من ضَعفٍ ثم جعل من ضَعفٍ قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً و شیبة یخلق ما یشاءُ و هو العلیم القدیر) (قرآن کریم ، جزء 21 ، سوره 30 روم ، آیه 54 )

( خداوند آن کسی است که شما را در ابتدا از جسمی ضعیف و ناتوان (نطفه) آفرید، آن گاه پس از ضعف و ناتوانی (کودکی) توانا کرد و باز از توانا (دوره جوانی) به ضعف و سستی پیری برگردانید، که او هرچه بخواهد خلق می کند، زیرا خداوند به همه عالم دانا و به هر چه خواهد تواناست.

امروزه در اجتماعی که شخص سالمند در آن زندگی می کند، امکانات بسیاری چه از نظر جسمانی با کمک گرفتن از علوم پیشرفته روز ، و چه از نظر روانی با برقراری ارتباط اجتماعی و خانوادگی ، فضای زیست او فراهم آمده است که این فضاها باید دلپذیر و آرامش بخش باشد ، تا آن جا که از تجسم آن دوران در ذهن سالمند کاسته شود. گرچه این کار ، گریز ناپذیر است.

رشد تعداد سالمندان در ایران توجه به نحوه زندگی آنان و ایجاد شرایط مناسب زیستی و...

 

منابع و مآخذ

 

مراجع فارسی

1."دستور العمل اجرایی آیین نامه تاسیس و اداره مرکز خصوصی معلولین و سالمندان"، سازمان بهزیستی کشور ،تهران، 1365 .

2.میشارا ،بریان ال .؛رایدل ،روبرت جی."روانشناسی پیری"، ترجمه دکتر همزه گنجی،المل داودیان،فرنگیس حبیبی، انتشارات اطلاعات، تهران، 1365 .

3. شفیع آبادی، عبدالله." مبانی روانشناسی رشد"، انتشارات چهر،تهران، 1372.

4.سکنیر، ب. ف؛ وان، م. ای." از سالخوردگی لذت ببرید ، زیستی پر و کامل از آخرین سالهای عمر شما "،ترجمه احمد آرام ، نشر دریا ،تهران، 1373 .

5.قوامی ، شهین. شهر سالم،اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختلال و معلولیت"، انتشارات چاپ شهر، تهران، 1373 .

6.واتز، ث.ا.ه. "افسردگی روانی"، ترجمه دکتر سیاوش آگاه،انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران،1355.

7.معین شقاقی،محمد."پیری و پیر درمانی"،انتشارات خرمی،تهران،1370.

8.دوبوار،سیمون،"کهنسالی"ترجمه دکتر محمد علی طوسی،شباویز،تهران،1374.

9."مجموعه مقالات نخستین همایش پدیده سالمندی با تاکیید بر توانمندی سالمندان"،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخی،معاونت پژوهشی، 1376.

10. سهرابی، ژیلا."مجموعه مقالات گردهمایی علمی-آموزشی در رابطه با سالمندان"،روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور،1370.

11.شاملو،غلامعلی."پیری چیست؟چرا پیر می شویم؟"انتشارات چهر،تهران،1364.

12.مثنوی،عطاءالله."طرح بررسی علل سپردن سالمندان به آسایشگاه های سالمندان"، سازمان بهزیستی کشور، دفتر آموزش و پرورش،1371.

13.بابایی،ناصر؛طوبی." حمایت قانونی در رابطه با سالمندان"،سازمان بهزیستی کشور،1366.

14.زادراد،احمد رضا."خانه سالمندان مهرآوران شمال"،استاد راهنما:مهندس نورالدین، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران،1375.

15.افخمی عقدا،علی."مجتمع سالمندان"،استادان راهنما:مهندس جودت،مهندس خاتمی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری دانشکاه شهید بهشتی،1375.

16.مرکز آمار ایران."نتایج سرشماری تفضیلی نفوس و مسکن"،مرکز آمار ایران،از 1365 تا 1375.

 

مراجع لاتین

1.marcus, clare cooper; francis, Carolyn. "people places. Design guideline for urbanopen space",department of architectureand landscape architecture , university of California, Berkeley, 1997.

2.Bond hohn; coleman, peter ;peace Sheila. " aging in society, an introduction to social gerontology" ,SAGE Poblications, London,1994.

3.Green, Isaac; Fedewa, Bwrnard; Johnston, Charles A., et al."Housing foe the elderly the

Development and Design Process", VAN Nostrand Reinhold company , 1974.

4.NHS Estates." Health Fcilities Notes , buildings for the Day Care of older people",lonlon HMSO, 1994.

5."A Guide to special Housing for aged people", national building research institute , bulletin 43. 1967.

6.Robson, David; Nicholson , anne –msrie; barker, Neil. "Homes for the third ege, A Design Guid for Extra care sheltered Housing", E& FN SPON, 1997.

7.lowton, M. powell." Planning and managing housing for the elderly" , A wiley – intersciene publication, 1975.

8."design for aging" , the American institute of architects press, 1997.

9.Lidmer reinius Karin. " the elderly and their environment research in sweden", Stockholm, 1984.

10.Hening Cecilia; lieberg, mats , palm linden, Karin ." social care nd local networks", Swedish council for building research, 1991.

11. Christenson, Margaret A." aging in the designet environment", the howorth press, new York, london, 1990...


مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 187

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما